Taboleiro de anuncios

Documento Expediente Procedemento Categoría Descrición Data de Publicación
BASES SELECCIÓN CONCELLO DE BARALLA 344/2017 PLAN PROVINCIAL UNICO 2017 DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO Anuncios BASES DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL (3 PEÓNS) AO ABEIRO DO PROGRAMA DEPUEMPREGO 2017 16/11/2017
CONFEDERACION HIDROGRAFICA - AUTORIZACION PARA RECONSTRUCCION DEL FIRME DE UN SENDERO Y RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL APARCAMIENTO AREA RECREATIVA 456/2017 Publicación de Anuncios no Taboleiro Municipal e remisión ao Boletín Anuncios EXPEDIENTE PARA AUTORIZACION PARA RECONSTRUCCION DEL FIRME DE UN SENDERO Y RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL APARCAMIENTO AREA RECREATIVA 16/11/2017
NOTARIO NATALIA NIETO ALBA - INVENTARIO HERENCIA D. EMILIO LOPEZ FERNANDEZ 456/2017 Publicación de Anuncios no Taboleiro Municipal e remisión ao Boletín Anuncios COMUNICACION AL PUBLICO LA INICIACION DE ACTA PARA LA FORMACION DE INVENTARIO ABINTESTATO D. EMILIO LOPEZ FERNANDEZ 16/11/2017
RECONSTRUCION DE PECHE A MARXE ESQUERDA DO RIO DOS LAMEIRONS EN FERREIROS 456/2017 Publicación de Anuncios no Taboleiro Municipal e remisión ao Boletín Anuncios RECONSTRUCION PECHE NA MARXE ESQUERDA DO RIO LAMEIRONS EN FERREIROS 25/10/2017
RESOLUCION 29 DE SETEMBRO DE 2017 DA SECRETARIA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO 456/2017 Publicación de Anuncios no Taboleiro Municipal e remisión ao Boletín Anuncios RESOLUCION DO 29 DE SETEMBRO DE 2017 DA SECRETARIA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO, POLA QUE SE ACORDA A INCOACION DO PROCEDEMENTO PARA A DECLARACION DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA COMO HEREDEIRA ABINTESTATO DE DNA. ANTONIA LOMBARDIA FERNANDEZ 18/10/2017